VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU Moccaplus s.r.o

Úvodní informace

Provedením objednávky potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, porozuměli jejich obsahu, nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi souhlas; současně se tyto podmínky stávají smluvním ujednáním mezi Vámi a společností Moccaplus s.r.o, Plynárenská 291, Teplice 415 01 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 16801. IČO: 25416651 (dále jen „Společnost“).

Objednávkový systém Společnosti umožňuje objednávku výrobků , a to prostřednictvím internetových stránek www.moccaplus.cz (dále jen „Internetové stránky“) nebo osobně na jedné z našich prodejen.

Jakýmkoli používání Internetových stránek, zejména však vytvořením objednávky, dáváte souhlas s podmínkami, jakož i se zákonnými požadavky týkající se ochrany osobních údajů.

1. Vytvoření objednávky

Společnost přijímá elektronické objednávky každý den, včetně svátků – 24 hodin denně.

Společnost si vyhrazuje právo provoz eshopu, či dostupnost jednotlivých výrobků dočasně omezit.

Postup vytvoření elektronické objednávky je následující:

  • na www.moccaplus.cz
  • zákazník přejde do sekce Eshop
  • vybere si výrobek a vloží do košíku
  • pokud hodlá pokračovat ve výběru dalších položek, klikne na "Pokračovat v nákupu", v opačném případě klikne na "Přejít do košíku"
  • v košíku zákazník vybere pobočku, na které si přeje objednávku vyzvednout, zvolí datum a čas vyzvednutí objednávky
  • přečte si Obchodní podmínky a vyjádří svůj souhlas s jejich zněním a a klikne na "Potvrdit objednávku"
  • vyplní své osobní údaje a klikne na "Pokračovat v objednávce"
  • zkontroluje veškeré zadané údaje a klikne na "Potvrdit objednávku"
  • v zabezpečené platební bráně zaplatíte objednávku online platební kartou
  • na zadanou emailovou adresu je doručeno potvrzení o přijetí objednávky

2. Změny v objednávce a zrušení objednávky

Změny v elektronické objednávce nebo zrušení elektronické objednávky nelze provádět 2 dny před požadovaným termínem. Zrušení či změna objednávky je akceptována pouze telefonicky +420 417 532 853, +420 603 187 537 .

V takovém případě má zákazník nárok na vrácení celé hodnoty objednávky, a to do 14 dnů.

Dále je zapotřebí poslat žádost o zrušení na email objednavky@moccaplus.cz

V žádosti je potřeba uvést číslo bankovního účtu, na které bude vrácená částka za objednávku.

3. Nevyzvednutí / nepřevzetí objednávky

V případě nevyzvednutí objednávky v uvedeném termínu nemá zákazník nárok na vrácení finančních prostředků.

4. Vyzvednutí / převzetí objednávky

Při vyzvednutí objednávky na provozovně, je zákazník povinen zkontrolovat vizuální stav objednávky a zda je objednávka kompletní.

V případě, že objednávka není kompletní či je jinak poškozena, zákazník je povinen na místě objednávku reklamovat.

Více bod 5. - Reklamace objednávek.

5. Reklamace objednávek

Zákazník je povinen zkontrolovat stav objednávky a počet kusů při převzetí objednávky na provozovně.

Vizuální nedostatky nebo nekompletní objednávku je potřeba reklamovat bez prodlení ihned při vyzvednutí na prodejně.

Na pozdější reklamace, vzhledem k povaze výrobku, nemusí být brán zřetel.

Společnost nenese odpovědnost za škody vzniklé po předání objednávky zákazníkovi.

Osobní údaje

Ochrana osobních údajů poskytnutých, jež Společnost v této souvislosti zpracovává, se řídí samostatnými podmínkami stanovenými v „Pravidlech na ochranu osobních údajů“ dostupných zde.

Internetové stránky

Stránky www.moccaplus.cz pravidelně aktualizujeme, pokud se i přesto vyskytne při poskytnutí některé informace nepřesnost, Společnost se předem za takové nedopatření omlouvá.

Všechny materiály a informace obsažené na Internetových stránkách jsou ve výlučném vlastnictví Společnosti, která si k jejich obsahu vyhrazuje veškerá práva. Na Internetových stránkách může být rovněž zobrazena propagace poskytovaných služeb či produktů Společnosti či jejích smluvních partnerů.

Materiály a texty obsažené na Internetových stránkách mohou být měněny, publikovány nebo jinak distribuovány pouze s předchozím souhlasem Společnosti, kdy Společnost si zároveň vyhrazuje právo provádět jejich změny a úpravy kdykoliv to bude považovat za vhodné a to bez předchozího upozornění. Veškeré změny podmínek Společnosti nabudou účinnosti 7 dnů ode dne jejich zveřejnění na Internetových stránkách.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2022

Moccaplus s.r.o